A-locus eller Agouti

A-locus bestämmer främst var eumelaninet och feomelaninet ska få sitta på hunden, men påverkar även hur färgen upplevs. De olika A-varianterna vi ser i våra raser är: A, Ay och at

A = Dominant eumelanin
A
slår ut de andra A-generna oavsett vem den paras ihop med, och detta innebär att du inte ser feomelanin (tan eller rött), utan färgerna svart eller brun dominerar. Hundens genpar kan alltså vara AA, AAy, eller Aat, men allt vi ser är den dominanta A-genen i paret, så vi vet ju faktiskt inte vad för recessiv gen som gömmer sig bakom den dominanta. Hunden kan fortfarande ha vita partier eftersom gener bara påverkar dom partier som har pigment. Det kan se ut så här:

Zac är svart och vit utan tan = A_/B_/D_
Zac är svart och vit utan tan = A_/B_/D_
Lucy var brun utan tan och var alltså A_/bb/D_
Lucy var brun utan tan och var alltså A_/bb/D_

Om hunden är blå eller creme så ser man inte heller där något rött eller tan feomelanin hos en hund som är A-dominant.

Ay = Dominant feomelanin
Ay är "halvdominant" kan man säga. Om den paras ihop med ett A, alltså AAy, så "viker den" sig. Men om den paras ihop med en at, alltså Ayat, då tar Ay över och dominerar. Vad som händer då är att man får en soblad hund, eller röd som man säger ibland. Grundfärgen hos hunden, alltså hundens B-locus och D-locus som påverkar eumelaninet och påverkar nyansen på feomelaninet hos en soblad hund. På en hund vars eumelanin är svart så blir feomelaninet väldigt rött, men på en hund som till exempel är blå i botten så kan feomelaninet uppfattas mer tanfärgat.
Hur vet man det då, vad hunden har för eumelaninfärg om feomelaninet dominerar? Det ser man på nosfärgen, ögonfärgen, och man kan även se på trampdynor där hundens eumelin ändå syns. Det kan man till exempel se på bilderna nedan där ena valpens eumelanin på nos är svart med mörka ögon, och den andra valpens nos är blå med blå ögon (de blir mer grå eller gulaktiga när valpen blir äldre). 

Mr Carson är en soblad hund med svart eumelanin. Det kallas svartsoblad eller röd. Ay_/B_/D_
Mr Carson är en soblad hund med svart eumelanin. Det kallas svartsoblad eller röd. Ay_/B_/D_
Legend är soblad med blått eumelanin. Det brukar kallas blue fawn. Ay_/Bb/dd. Vi vet att Legend bär ett recessivt b eftersom hans pappa är brun.
Legend är soblad med blått eumelanin. Det brukar kallas blue fawn. Ay_/Bb/dd. Vi vet att Legend bär ett recessivt b eftersom hans pappa är brun.

Dessutom är hårstrån med eumelaninfärgen som inpepprat bland de feomelaninfärgade. Hur mycket varierar från hund till hund, men framförallt brukar man se fler av de hårstrån som har eumelainfärgen längs ryggraden på en soblad hund, så en hund som är soblad kan uppfattas ha som en mörk skugga längs ryggraden. På em vitfläckig hund som är vit på ryggen brukar det alltid finnas färg vid svansroten, och då brukar man se eumelaninfärgen där. Av nån anledningen tycks dock de eumelaninfärgade hårstråna minska med hundens ålder.

at = the underdog...
Recessiv gen där vi ser både eumelanin och feomelanin, men feomelaninet syns bara på specifika platser på hunden, och det är det som vi kallar för tan markeringar eller tan points. De sitter på ögonbryn, kinder, benen, bröstet, i baken och upp en bit på undersidan av svansen.  För att en hund ska få dessa markeringar måste alltså hundens genpar på A-locus vara atat. Hunden kan dessutom ha vita partier, och då brukar man kalla det tricolor, alltså tre-färgad. Paret atat ser ut så här:

Abbey är svart vit och tan = atat/B_/Dd. Vi vet att Abbey bär på recessiv d eftersom hennes mamma är blå soblad.
Abbey är svart vit och tan = atat/B_/Dd. Vi vet att Abbey bär på recessiv d eftersom hennes mamma är blå soblad.
Dreamy är brun vit och tan = atat/bb/D_
Dreamy är brun vit och tan = atat/bb/D_

Att man inte ser tanmarkeringar på bröstet och benen på Dreamy är helt enkelt därför att hon inte har nåt melanin eller pigment där.

Hos Rat terrier kan man se nåt som vissa kallar Creeping tan och andra kallar Calico pattern. Vad som händer är att hunden föds med tan markeringar, men tanet sprider ut sig. Det finns olika teorier om vad som orsakar detta. En är att det finns en egen gen för detta på A-locus som de kallar as medan andra menar att det finns andra gener som modifierar at-genen till att bete sig så här.

Samma hund som valp och vuxen.
Samma hund som valp och vuxen.

Att komma ihåg:
A+A, A+Ay, och A+at ger hundar som blir svarta, bruna, blå och creme (pearl). Hunden kan ha vita partier men inte röd eller tan färg.
Ay+Ay och Ay+at ger soblade hundar med eller utan vita partier.
at+at ger hundar med tanmarkeringar. Har de dessutom vitt är de alltså tre-färgade.

Nu går vi vidare till E-locus...

Gå direkt till:  E-locus | C-locus | S och T-locus |
Tillbaka till:  Färger & Mönster | FärgkartaMelanin & Gener | B-locusD-locus