Melanin & gener

Melanin kallas också pigment och är det som ger hud, hår och ögats iris sin färg. Det finns två typer av melanin:
Eumelanin vilket ger färgerna svart eller brunt
Feomelanin som ger tan eller röd
Inget melanin alls ger färgen vit, eftersom vitt inte innehåller nåt pigment. Vitt = avsaknad av färg.
Hos Rat terrier, och även ofta hos AHT, ser du alla tre av de ovanstående, som bilderna visar.

Svart vit och tan, eller tricolor
Svart vit och tan, eller tricolor
Svart vit och tan, eller tricolor
Svart vit och tan, eller tricolor

Som ni ser så är färgerna inte lika skarpa på en naken AHT, men man ser färgerna bra när valparna föds innan de tappar pälsen, så det är det man registrerar i SKK.

Generna

Nu börjar det roliga! Generna påverkar hur melaninet yttar sig. Olika gener bestämmer vad melaninet ska göra och hur det ska placera sig på hundens kropp. Och därav alla olika färger och mönster.

En människa har 46 kromosomer, men hundar har 78. Varje kromosom består av en lång kedja av DNA molelyler som bär den genetiska informationen som styr cellernas funktioner. Varje ställe på kromosomerna som bär på en gen kallas för locus. Det totala antal loci (gener) som finns på varje kromosom är mycket stort (flera hundra eller tusen). 

Eftersom generna alltid förekommer i kromosompar (en på varje kromosom placerat i samma locus) så brukar man uttrycka det med bokstavskombinationer t ex, AA, Aa, aa för A-locus. Är ni med? Det blir logiskt längre fram...
Det viktiga att komma ihåg är att generna påverkar vilken färg vi ser och var färgen sitter sig på hunden.

Dominans

Du har säkert hört om dominanta gener och recessiva gener. En recessiv gen innebär att man måste ha fått den från båda föräldrarna för att genen ska kunna göra det den gör. Det måste alltså finnas ett par. En dominant gen kan vara ensam, och "kör över" den andra recessiva genen. Allt vi ser på hunden är vad den dominanta genen har för effekt på färg eller mönster. Den recessiva genen som inte märks av brukar man säga att hunden "bär på". Folk kan tex säga om en svart hund att den bär på brunt... (Hur det är möjligt förklaras under avsnittet B-locus)
Sen finns det vissa "halvdominanta" gener som "viker sig" för jättedominanta gener, men "kör över" väldigt recessiva gener.

Att komma ihåg:
Färggener kommer alltid i par. Så för de olika färg-locus som kallas; A, B, C, D, E, osv, så har varje hund fått två A, två B och två C osv, en från varje förälder.
Observera att föräldrarna har ju också två (vilket kan vara två olika, en dominant och en recessiv tex), men valparna får bara den ena av varje förälder och bildar ett nytt unikt par.

Vi börjar med det lättaste - B-locus *

* Jag kommer inte gå igenom dom i bokstavsordning utan i den ordning som jag tycker är mest logiskt att lära sig dom. Dessutom finns det fler färggener än jag tar upp här. Jag har valt att fokusera på dom som tycks vara relevanta för våra raser :)

Gå direkt till:  | B-locusD-locus | A-locus | E-locus | C-locus | S och T-locus |
Tillbaka till: Färger & Mönster | Färgkarta |