fodervärd

Just nu söker vi ingen fodervärd. Och framöver kommer vi endast sätta hanhundar på foder.

Allmänt om att bli fodervärd hos oss:
Du ska helst bo max 2 timmar bort från oss (med undantag från Stockholm).

Vi vill gärna ha personer som är intresserade av hundutställning eftersom vi behöver att våra avelshundar ställs ut några gånger. Om du inte alls är utställningsintresserad behöver du bo mycket närmare så att vi har möjlighet att utställningsträna och ställa hunden själva. 

Förutom det vill vi att hunden hålls frisk, glad, väluppfostrad och älskad. Och givetvis aktiverad, väl socialiserad och miljötränad.

Nedan kan du läsa om Halvfoder och Helfoder för mer information om vad det innebär att bli fodervärd.

Om du är intresserad av att bli fodervärd kan du skriva till oss och berätta om dig själv på: granlund37@gmail.com eller ringa mig, Cherrie: 070-3990476

HALVFODER
Uttrycket "halvfoder" används när man säljer en hund med SKK avtal "Köpeavtal med bibehållen avelsrätt". I stort sett innebär det att du betalar halva det normala priset för valpen. Du äger hunden, men vi äger avelsrätten. Det innebär att vi har rätt till en kull på en tik, och tre kullar på en hane innan hunden fyllt 5 år.

Efter det är hunden bara din, avelsrätt och allt. Samma sak gäller även om hunden fyllt 5 år och vi inte tagit alla de kullar vi hade kunnat. Denna avtalsform kallas i allmänt tal för "halvfodervärd" men är alltså till skillnad från ett fodervärdsavtal ett köpeavtal där äganderätten övergår till köparen då avtal tecknats. Och vi använder SKK avtalet "Köpeavtal med bibehållen avelsrätt". 

Parningar sker oftast hos hanhunden eller på en plats man kommer överens om tillsammans. Kostnader för hälsoundersökningar innan avel står vi för. Alla detaljer står i SKK avtalet.

HELFODER
Uttrycket helfoder används vid SKK avtalet "Fodervärdsavtal för hund". Det innebär att du betalar ingenting för hunden. Vi äger avelsrätten, men eftersom hunden är överlåten till fodervärden tecknar fodervärden försäkring och registerar hos Jordbruksverket. Avtalet innebär att vi har rätt till två kullar på en tik, inom 5 år från att avtalet tecknats. Därefter upphör vår avelsrätt oavsett om vi tog kullarna eller ej. För hane gäller sex kullar innan 7 år.